boeken   parasja vd week   columns    essays  witzen   links     contact

Rob Cassuto
NOTA BENE:

cursus
Een cursus over mijn boek in
Pardes door
Justine Aalders,
In vier bijeen-komsten worden dezelfde parasjot uit Exodus besproken met elkaar die dan
ook in de
synagoge worden gereciteerd.
De knikkers en de kroon
, een spiritueel Joods sprookje door Marga Vogel4 prachtige liefdesliedjes van Nobelprijswinnaar Bob Dylan
uit zijn jonge jaren door mij vertaald in poetisch Nederlands KLIK HIERgedicht over vluchtelingen
Dit mooie gedicht over vluchtelingen las de Nijmeegse stadsdichter
Frouke Arns

voor op een vredesbijeenkomst
in de vredesweek te Nijmegen,
lees meer

cursusprogramma
Arnhemse Leerhuis

jaar 2016/2017
beschikbaara fathomless knowing blue as a soul, travelling space
searches for landing
and having landed
dies from being born
left with a mouth sealed
but for a delayed stammering
RC

 

 

boeken
Commentaren van Rob Cassuto op de vijf boeken van de Tora:

REIZEN DOOR DE TORA,
deel 1, van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus,
deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Nu verkrijgbaar bij Stichting PaRDeS, Mastix Press in de reguliere boekhandel en Bol.com
voor 17,50 euro per deel

omslag

Vele Joodse commentatoren op de bijbel hebben in alle eeuwen commentaren op de Tora (de eerste vijf boeken van de Tanach, de ‘ Joodse Bijbel', is ongeveer het ‘Oude Testament') geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat iedere week in de synagoge wordt gelezen. In de Tora heten die weekhoofdstukken 'parasja' of 'sidra', Lees verder

Het komt uit in twee delen.  Beide delen zijn te bestellen bij  www.stichtingpardes.nl ,  uitgeverij  www.mastixpress.nl , bij de reguliere boekhandel en bij www.bol.com . Illustraties  Lille Dresden 


INDIE-SCHEVENINGEN-INDONESIE          
de tocht van een gezin door de veertiger jaren van de 20e eeuw

boek Indie

De Pacific war werd 71 jaar geleden beeindid met de capitulatie van Japan. Het betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar was dit ook het begin van de vrijheid voor de families die uit de kampen kwamen in Ned. Indie?
Een goed moment om het verslag te lezen van hoe het jonge gezin Cassuto
zich door de jaren van Japanse kampen en politionele acties slaat in het boek Indie Scheveningen Indonesie. Prijs 19,50
Bestel

Het boek is momenteel weer verkrijgbaar!
bij Bol.comLees meer over de inhoud   Reacties van lezers


OVERLEVER
Een zestiger jaren geschiedenis
cover boekDaar issie dan: de novelle 'Overlever.
Een oude man ligt in een Belgisch ziekenhuis. Een paar dagen terug heeft hij een nieuwe lever gekregen, zijn lever eigen was na jaren van hepatitis c helemaal versleten. Hij kan de slaap niet vatten en kijkt terug op de tijd, dat hij het fatale virus heeft opgelopen. Een verhaal waar een waas van tragiek om hangt, maar waar vonkjes van humor voor lichtheid zorgen. Lees de eerste bladzijden. Lees verder
Belangstelling voor de hele novelle? Mail mij met naam en adres en we sturen je een boekje toe tegen overmaking van 10 euro: 7 euro plus 3 euro verzendkosten. (NL74INGB0001581146 ovv boekje) of gebruik formulierparasja vd week

Iedere week een commentaar van Rob Cassuto op het bijbelhoofdstuk van de week, in de joodse traditie parasja of sidra van de week genoemd. We zijn begonnen in het derde boek van de Tora, Wajikra/Leviticus. waarin nu de tabernakel is voltooid wordt beschreven welke offers zijn geboden, hoe ze moeten worden gebracht en welke andere regels de mensen in de omgang met elkaar in acht moeten worden genomen. In de commentaren wordt de relevantie bekeken, die deze regels nog voor ons kunnen hebben.

Parasjat Sjemini Wajikra/Leviticus Wajikra 9:1 - 12:1
Fanatisme en verontschuldiging
Nadat Mosjee zeven dagen lang Aharon en zijn vier zonen heeft voorbereid op hun priestertaak en geïnstrueerd heeft over de te brengen offers breekt de achtste dag aan – jom ha-sjemini - , de grote dag, dat de vijf mannen ter inwijding van de tabernakel de eerste offers gaan brengen.
 Lees verder

naar alle commentaren

columns
verzameling columns van afgelopen jaren

Nieuw: Het verhaal van Rabbi Nathan
zieke man

Nathan Hertz was een fruitverkoper in het stadje  Nemirov , in de streek Podolië, ergens in Oost-Europa, een stadje met veel chassidische joden, arme mensen met een spontaan en diep geloof in God en hun rebbe. 
Op een dag sprak Nathan niet meer. Hij verwaarloosde zijn handel, ging niet meer naar de markt lees meer

Ga ook naar Casboek, voor meer verhalen, Joodse en andere, gedichten en columns of lees de Joode verhalen op mijn columnpagina op de Mussar website


Essays: een ruime keuze uit mijn stukjes, artikelen en lezingen Amalekover merendeels joodse onderwerpen.
nieuw:
MOESSAR, een korte beschrijving
van een joods spiritueel pad

Amalek, eeuwige vijand, stereotype of archetypewitzen
, een aantal joodse grappen met religieuze tint plus korte inleiding.

contact

links, vele joodse links en nog wat andere. Onder andere:
de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland en de
Nijmeegse Raad voor Levensbeschouwing en Religie
Stichting Pardes, bronnen van Joodse wijsheid met iedere week een bijdrage van mijn hand
Arnhemse Leerhuis, studiecentrum voor Tora en Tenach, zie het programma en ook daar is mijn parasha vd week te lezen
De Nederlandse Mussar site, waarop ik Joodse verhalen plaats


veel gedichten, verhalen en columns zijn te vinden op mijn andere websites
Casboek en Caslog met daarin het hepatitis dagboek
diary of hepatitis c


 

website, een andere website die ik beheer is de familie Cassuto website / een another website I manage is the website with:
photo pages
, one century of Cassuto pictures,
pedigrees
,
a
name page about the origin of the name Cassuto, and
documents
, many old letters, reports etc. etc.
family archive 2002-2010 with numerous pics, some drama and many 'petit histoires', password required, temporarily not available

facebook  twitter linkedin

Man musz Geduld haben,
gegen das Ungeloeste im Herzen,
und versuchen die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Buecher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wen man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmaehlich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.

R.M. Rilke