website for the descendants of the Dutch Cassuto's
Pedigree of Dutch Cassuto's
family main page| name page | documents | photo galleries | specials | sitemap

ontleend aan de genealogiepagina van de familie Bobbe

VIIm     Debora COELHO , geb. Amsterdam 19-04-1846, overl. 's-Gravenhage 08-05-1912, dr. van DaniŽl van Samuel COELHO en Ester Isaac NUNES VAZ
Tr. Amsterdam 05-12-1866 Moses CASSUTO , kapper, diamantslijper, geb. Amsterdam 22-09-1841, overl. 's-Gravenhage voor 1909, zn. van Juda van EphraÔm CASSUTTO , godsdienstleraar, en Rachel SEALTIEL .
Uit dit huwelijk:

    1. 

Rachel CASSUTO .

    2. 

DaniŽl CASSUTO (zie VIIIaj).

   3. 

Ernest (EphraÔm) CASSUTO (zie VIIIak).

   4. 

Simcha CASSUTO (zie VIIIal).

    5. 

Anna CASSUTO , geb. Amsterdam 04-09-1876, overl. Auschwitz 24-09-1942.
Tr. Simon Mozes WAAS .

   6. 

Marianne CASSUTO , geb. Amsterdam 06-05-1879.

   7. 

Sara CASSUTO , geb. Amsterdam 06-07-1881.

   8. 

Rosalie CASSUTO , pianiste, geb. Amsterdam 27-04-1883.

   9. 

Isašc CASSUTO (zie VIIIam).

    10. 

David CASSUTO (zie VIIIan).

VIIIai     Rachel CASSUTO , geb. Amsterdam 26-12-1868, overl. Auschwitz* 14-01-1943, dr. van Moses CASSUTO en Debora COELHO (zie VIIm).
Tr. Amsterdam 31-05-1899 Elias TAS , koopman, geb. Amsterdam circa 1861, zn. van Mozes Levie TAS , werkman, diamantslijper, en Mietje Benedictus ADELAAR .
Uit dit huwelijk:

   1. 

RaoŽl TAS , geb. Amsterdam 05-07-1892.

VIIIaj     DaniŽl CASSUTO , tandtechnicus, juwelier, geb. Amsterdam 25-12-1870, overl. 's-Gravenhage circa 1946, zn. van Moses CASSUTO en Debora COELHO (zie VIIm).
Tr. 's-Gravenhage 15-05-1903 Frederika Dina Johanna LEICHSENRING , onderwijzeres in handwerken, geb. 's-Gravenhage 08-05-1865, dr. van Friedrich Ferdinand LEICHSENRING en Johanna Cornelia NIHOF .
Uit dit huwelijk:

    1. 

Theodoor Maurits Ferdinand (Theo) CASSUTO (zie IXaa).

IXaa     Theodoor Maurits Ferdinand (Theo) CASSUTO , ambtenaar bij Gemeente Werken, geb. 's-Gravenhage 03-01-1904, overl. Dachau 06-02-1945, zn. van DaniŽl CASSUTO (zie VIIIaj) en Frederika Dina Johanna LEICHSENRING .
Tr. (1) 's-Gravenhage, sch. ald. Hubertina Wilhelmina MOOT , geb. 's-Gravenhage 15-11-1903.
Tr. (2) Hermine KATAN , geb. Rotterdam 07-04-1915, overl. Auschwitz* 03-10-1944.
Uit het tweede huwelijk:

    1. 

Robert CASSUTO , geb. 's-Gravenhage 05-06-1941, overl. Auschwitz 03-10-1944.

VIIIak     Ernest (EphraÔm) CASSUTO , tandarts, geb. Amsterdam 25-01-1873, overl. ald. 08-07-1934, zn. van Moses CASSUTO en Debora COELHO (zie VIIm).
Tr. Mietje JACOBZON , geb. 's-Gravenhage 09-11-1869, dr. van Abraham JACOBZON , commissionair, en Henriette COHEN .
Uit dit huwelijk:

    1. 

Ernestina Meta CASSUTO , geb. 's-Gravenhage.

   2. 

Isabella Nanny Dťnise CASSUTO , geb. 's-Gravenhage.

VIIIal     Simcha CASSUTO , geb. Amsterdam 21-10-1874, overl. Auschwitz* 26-02-1943, dr. van Moses CASSUTO en Debora COELHO (zie VIIm).
Tr. (1) 's-Gravenhage 05-09-1900 Emanuel HAMME , handelsagent, geb. Gouda 16-01-1876, overl. 's-Gravenhage 02-05-1903, zn. van Simon HAMME , schoenmaker, koopman in meubelen, koopman in goud en zilver, en Roosje FRUITMAN .
Tr. (2) 's-Gravenhage 23-12-1904 Eleazar DANSER , goudsmid, koopman in goud en zilver, geb. Rotterdam 18-05-1850, overl. 's-Gravenhage 16-01-1930, zn. van Aaron (Aron) DANSER , venter, sjouwer, juwelier, en Naatje (Annette) van PRAAG , pettenmaakster.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Roosje HAMME , geb. 's-Gravenhage 21-09-1901, overl. ald. 04-11-1901.

   2. 

Theodora HAMME (zie IXab).

Uit het tweede huwelijk:

   3. 

Max DANSER (zie IXac).

IXab     Theodora HAMME , onderwijzeres, geb. 's-Gravenhage 05-10-1902, overl. Utrecht, dr. van Emanuel HAMME en Simcha CASSUTO (zie VIIIal).
Tr. 's-Gravenhage Andries SWAAN , onderwijzer O.L.O. journalist, geb. 's-Gravenhage 11-09-1900, overl. Utrecht, zn. van Nathan SWAAN , vleeschhouwer, koopman in vleeschwaren, en Helena BLOEMKOOPER .
Uit dit huwelijk:

   1. 

Helena (Lenie) SWAAN , geb. 's-Gravenhage, overl. Lexmond.
Tr. Gerrit BOLWIJN , geb. Stedum, overl. Lexmond.

   2. 

Henri (Hans) SWAAN , geb. 's-Gravenhage.
Tr. Heintje (Hennie) HEIL , geb. Utrecht.

IXac     Max DANSER , goudsmid, geb. 's-Gravenhage 08-08-1909, overl. ald., zn. van Eleazar DANSER en Simcha CASSUTO (zie VIIIal).
Tr. 's-Gravenhage Alida Johanna BOXELAAR , geb. 's-Gravenhage 05-08-1910, overl. ald., dr. van Antonius Gerardus BOXELAAR , kleermaker, en Gerardina de BIE .
Uit dit huwelijk:

   1. 

Max DANSER (zie Xb).

   2. 

Eduard DANSER (zie Xc).

Xb     Max DANSER , geb. 's-Gravenhage, zn. van Max DANSER (zie IXac) en Alida Johanna BOXELAAR .
Tr. (1) Edmťe M.J.A. UBAGHS .
Tr. (2) Hilliet Margaret BOAS .
Uit het eerste huwelijk:

    1. 

Eleonora DANSER .

   2. 

Esther DANSER .

    3. 

Max DANSER .

Xc     Eduard DANSER , geb. 's-Gravenhage, zn. van Max DANSER (zie IXac) en Alida Johanna BOXELAAR .
Tr. (1) Johanna Elsa Regina CASTEIN .
Tr. (2) Marije Brechtje BECKERS , geb. 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:

   1. 

Simon DANSER , geb. Clamecy, Frankrijk.

Anna, 1876-1943, Auschwitz, only her daughter Dora, married to L.Hartmann, is still alive.
Dora had two children among which Tom Hartmann.

VIIIam     Isašc CASSUTO , advocaat en procureur, directeur, bijz. hoogleraar, geb. Amsterdam 13-03-1885, overl. 's-Gravenhage 27-04-1955, zn. van Moses CASSUTO en Debora COELHO (zie VIIm).
Tr. 's-Gravenhage 15-08-1912 Caroline WINKEL , geb. 's-Gravenhage 23-05-1889, overl. ald. 20-05-1978, dr. van Moses WINKEL , koopman, grossier in garen en band, manufacturier, en Esther CONTENT .
Uit dit huwelijk:

   1. 

Max Lodewijk Henricus CASSUTO , geb. Pekalongan, Java, Ned.IndiŽ, overl. 's-Gravenhage.
Tr. R.V. van ZUIDEN .

   2. 

Ernest Henricus CASSUTO , geb. Probolinggo, Ned.IndiŽ.

   3. 

George Henricus CASSUTO , geb. 's-Gravenhage.

VIIIan     David CASSUTO , gasfitter, koopman, colporteur, geb. Amsterdam 11-06-1887, zn. van Moses CASSUTO en Debora COELHO (zie VIIm).
Tr. 's-Gravenhage 12-05-1909 Maria Lucia ZWAAN , geb. 's-Gravenhage 04-08-1887, dr. van Adrianus Jacobus ZWAAN en Maria Luzica van den BERG .
Uit dit huwelijk:

    1. 

Adrianus Jacobus Pieter CASSUTO , geb. 's-Gravenhage, overleden 1996.

I ISAAC SAMUEL DE SOLLA, makelaar.

Isaac was gehuwd met HANNA VAN SALOMON COHEN FARRO.
Uit dit huwelijk:

1 RACHEL DE SOLLA, geboren in het jaar 1830, overleden voor augustus 1862, hoogstens 32 jaar oud.
Rachel is getrouwd in Amsterdam op woensdag 30 april 1856, op 26-jarige leeftijd met SAMUEL ABRAHAM GOMPERS (22 jaar oud), diamantslijper, geboren in Amsterdam op zondag 16 maart 1834, wonende in Amsterdam 1873 Leprozengracht 347, in Leprozengracht 12 in 1877 en in Geldersekade 98 in 1890, overleden in Amsterdam op woensdag 2 december 1891, 57 jaar en 261 dagen oud, zoon van ABRAHAM SAMUEL GOMPERS en JANSJE BEER ENGERSCH.

Uit de geboorteakte 1-177V dd 17 Maart 1834: Den 17e Maart 1834 is ingeschreven de geboorte van SAMUEL ABRAHAM, geboren de 16e dezer, zoon van Abraham Samuel Gompers, oud 29 jaar, van beroep commissionair, en Jansje Beer Engersch, oud 25 jaar, wonende Zwanenburgwal 56.

Uit de geboorteadvertentie: Heden nacht verloste voorspoedig van eenen welgeschapen ZOON, mijne geliefde Echtgenoote JANSJE BEER ENGERSCH. Amsterdam, 16 Maart 1834. A.S.Gompers.

Uit de collectie familieadvertenties van het Centr.Bur.v.Geneal. (21.9.2001):
Nr. 46811 DANKBETUIGING. HARTELIJK DANK aan den Heer G.PROT en Personeel benevens eenige Familieleden en Bekenden voor de belangstelling en ook voor- namelijk aan den Weledelen Heer D.DA COSTA GOMEZ, Arts, voor de spoedig verleende hulp onzen Vader bij het Ongeval van 11 dezer betoond.
Amsterdam, 12 December 1880.
S.A.Gompers & B.Gompers-Wolder.


Uit het bevolkingsregister van Amsterdam blijkt dat Elisabeth Gompers, zuster van Samuel Abraham, geboren 2.8.1836, bij hem inwoonde van Februari 1873 tot 19.4.1875.Beroep dienstbode van maart 1870 tot februari 1873.

Uit de huwelijksakte 3-37 dd 30.4.1856: SAMUEL ABRAHAM GOMPERS, diamantslijper, geboren en wonende alhier, oud 22 jaren, meerderjarige zoon van Abraham Samuel Gompers en Jansje Beer Engersch, beiden overleden, ter ene zijde en.....RACHEL DE SOLLA, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 26 jaren, meerderjarige dochter van Samuel de Solla, makelaar, en Hanna van Salomon Cohen Farro, wonende alhier, ter andere zijde.......

Uit de huwelijksakte van Samuel Abraham x Betje Wolder blijkt dat hij weduwnaar is van Rachel de Solla. De namen van de ouders overgenomen uit deze akte.

Uit de huwelijksakte 7-72 dd 20.8.1862: SAMUEL ABRAHAM GOMPERS, diamantslijper, oud 28 jaren, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Rachel de Solla, meerder jarige zoon van Samuel Gompers en Jansje Beer Engersch, beiden overleden, ter ene zijde .... en.... BETJE WOLDER, naaister, geboren en wonende alhier, oud 20 jaren, minderjarige dochter van Jacob Wolder, koopman en Saartje Sitters, woonachtig alhier, ter andere zijde.....

Uit het bevolkingsregister van Amsterdam blijkt dat Samuel Abraham inwoont bij zijn oom Levie Samuel Gompers en mede afgaande op hetzelfde adres waar hij staat ingeschreven (blad 1724, buurt W, nummer 5), kan verondersteld worden dat Samuel Abraham een neef van Levie Samuel was omdat het vaker voorkwam dat de ťne familie kinderen van een ander gezin, maar wťl familie, in huis had of nam.

Ontvangen op 23.3.2003 van Jan Vegers uit Ede een deel van de Brilleman Collectie Huwelijken Amsterdam, waar onder nummer 129 het huwelijk van Samuel Abraham Gompers en Betje Wolder is vermeld. De choepa datum komt eveneens hier uit.

Samuel is later getrouwd in Amsterdam op woensdag 20 augustus 1862, getrouwd aldaar op zondag 31 augustus 1862 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met BETJE WOLDER (20 jaar oud), naaister, geboren in Amsterdam op woensdag 8 september 1841, overleden aldaar op zondag 11 januari 1903, 61 jaar en 125 dagen oud, dochter van MOZES JACOB WOLDER en SAARTJE SITTERS.

2 SALOMON DE SOLLA, diamantbewerker, geboren rond 1832.

Naam kwam voor als getuige bij de geboorte van Levie Gompers op 13.1.1865

3 SARA DE SOLLA, geboren in Amsterdam op dinsdag 7 januari 1834, volgt onder II.

II SARA DE SOLLA, geboren in Amsterdam op dinsdag 7 januari 1834, wonende in Antwerpen, dochter van ISAAC SAMUEL DE SOLLA (I) en HANNA VAN SALOMON COHEN FARRO.

Sara is getrouwd in Amsterdam op woensdag 25 augustus 1858 (getuige was Samuel Gompers (broer van de Bruidegom)), op 24-jarige leeftijd met MOZES LEVIE GOMPERS, (28 jaar oud), diamantbewerker en souffleur (1869), geboren in Amsterdam op zaterdag 6 maart 1830, wonende aldaar en in Delfshaven in 1870, overleden voor maart 1893, hoogstens 63 jaar oud, zoon van LEVIE SAMUEL GOMPERS en ROSETTE DE LEEUW.

Uit zijn huwelijksakte van 25 Augustus 1858 blijkt zijn leeftijd: 28 jaar dus geboren in 1830. Tevens staan de namen van zijn ouders vermeld: Levie Samuel Gompers en Rosette de Leeuw. Die gingen echter pas op 5 Juli 1837 officieel in ondertrouw volgens akte 3-61. Het kan dus niet anders zijn dat Mozes Levie (de 2e - want de 1e van moeder Sara LŲw was al in 1828 overleden) formeel een voor- kind moet zijn.

Uit de geboorteakte 2-186V van GOMPERS MOZES (ZIE DE LEEUW) dd 9 Maart 1830: Op 9 Maart 1830 is ingeschreven de geboorte van Mozes, geboren op de 6e dezer, 's nachts om 1 uur, zoon van Rosette de Leeuw, oud 22 jaar, wonend St. Anthonie Breestraat 82. VERDER AANGETEKEND OP DE GEBOORTEAKTE:
Dit kind is door Levie Samuel Gompers en Rosette de Leeuw bij hun huwelijk alhier, op heden voltrokken, behoorlijk erkend en gewettigd. Amsterdam, 5 Juli 1837.

Uit de huwelijksakte 7-16 van 25.8.1858: MOZES GOMPERS, diamantslijper, geboren en wonende alhier, oud 28 jaren, meerderjarige zoon van Levie Samuel Gompers overleden, en Rosette de Leeuw, zonder beroep, wonende alhier, ter ene zijde .. en SARA DE SOLLA, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 24 jaar, meerderjarige dochter van Samuel de Solla, commissionair en Hanna van Salomon Cohan Farro, wonende alhier ter andere zijde......
Getuige o.a. Samuel Gompers, broer der echtgenoot, diamantslijper, oud 22 jaar.
In deze huwelijksakte wordt het kind ROSETTE DE SOLLA, geboren 6.8.1858 erkend. en heet dan Rosette Gompers.

Bij het huwelijk van zijn broer Samuel met Leentje van Dam was Mozes getuige, toen, in Augustus 1854 24 jaar oud, dus geboren in 1830. Ten tijde van het huwelijk van zijn dochter Debora met Gerson da Cunha op 22 Maart 1893 blijkt uit die huwelijksakte dat Mozes toen al was overleden.

Volgens het bevolkingsregister van Amsterdam verhuisde het gezin op 20 April 1870 naar Delfshaven maar keerde alweer op 5 November 1870 terug naar de Kerk- straat te Amsterdam.

Een overlijdensakte van Mozes Levie is in Amsterdam niet gevonden.


Uit dit huwelijk:

1 ROSETTA GOMPERS, geboren in Amsterdam op vrijdag 6 augustus 1858, volgt onder III-a.

2 RACHEL GOMPERS, geboren in Amsterdam op zondag 19 augustus 1860, wonende in Amsterdam Weesperstraat, jong overleden in Amsterdam op woensdag 8 november 1865, 5 jaar en 81 dagen oud.

3 MARIANNE GOMPERS, geboren in Amsterdam op maandag 8 december 1862, volgt onder III-b.

4 LEVIE GOMPERS, diamantslijper, geboren in Amsterdam op vrijdag 13 januari 1865.

Getuige bij geboorteaangifte oa Salomon de Solla, oud 33 jaar, diamantbewerker, wonende in de Weesperstraat en Samuel Gompers, oud 30 jaar, broer van Moses Gompers, wonende Houtgracht.

Uit de huwelijksakte 33-28 van 21.12.1893: LEVIE GOMPERS, diamantslijper, oud 28 jaren, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Helena Wijngaard, meerder- jarige zoon van Mozes Gompers, overleden, en Sara de Solla, zonder beroep, wonende te Antwerpen, ter ene zijde ............ en LEONIA MARIA VAN DER WEGHE, zonder beroep, geboren te Gent Belgie, wonende te Brussel, oud 22 jaar, minder- jarige dochter van Felix van der Weghe, machinemaker, wonende te Brussel, en Isabella Joanna de Rijcke, overleden, ter andere zijde.....

Levie was gehuwd (1) met HELENA WIJNGAARD, overleden voor donderdag 21 december 1893.
Levie is getrouwd in Amsterdam op donderdag 21 december 1893, op 28-jarige leeftijd (2) met LEONIA MARIA VAN DE WEGHE (22 jaar oud), geboren in Gent (B) in het jaar 1871, wonende in Brussel, dochter van FELIX VAN DE WEGHE en ISABELLA JOANNA DE RIJCKE.

5 DEBORA GOMPERS, (1-2-1-1-6-2-2-2-3-5), geboren in Amsterdam op donderdag 19 september 1867, vermoord in Auschwitz op vrijdag 26 maart 1943, 75 jaar en 188 dagen oud.
Debora is getrouwd in Amsterdam op woensdag 22 februari 1893 (getuige was Maurits Da Cunha (broer van de Bruidegom)), op 25-jarige leeftijd (1) met GERSON DA CUNHA (31 jaar oud), kapper, geboren in Amsterdam in het jaar 1862, zoon van ABRAHAM DA CUNHA en ABIGAEL BINGER.

Uit de huwelijksakte 5-15 van 22.2.1893: GERSON DA CUNHA, kapper, geboren en wonende alhier, oud 31 jaren, zoon van Abraham da Cunha, kapper, en Abigael Binger, wonende alhier, ter ene zijde en DEBORA GOMPERS, zonder beroep, oud 25 jaar, geboren en wonende alhier, dochter van Mozes Gompers, overleden, en Sara de Solla, zonder beroep, wonende te Antwerpen ter ander zijde.....
Getuigen oa: Maurits da Cunha, broeder des echtgenoots, kapper, 34 jaar, wonend alhier. De moeder der echtgenote verklaarde niet te kunnen schrijven.

Debora is getrouwd in Amsterdam op woensdag 21 september 1904, op 37-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden in Amsterdam op vrijdag 18 oktober 1918 van) ISRAEL SEALTIEL (38 jaar oud), werkman, geboren in Amsterdam op zaterdag 25 augustus 1866, overleden aldaar op woensdag 4 augustus 1937, begraven in Ouderkerk a.d. Amstel, 70 jaar en 344 dagen oud, zoon van DAVID SEALTIEL en SARA DA SOUZA PIMENTEL.

weduwnaar van Betje Koort

Uit de huwelijksakte 33-6 van 21.9.1904: ISRAEL SEALTIEL, werkman, geboren en wonende alhier, oud 38 jaren, weduwnaar van Betje Koort, meerderjarige zoon van David Sealtiel en Sara da Souza Pimentel, beiden overleden, ter ene zijde .... en ... DEBORA GOMPERS, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 37 jaren, weduwe van Gerson da Cunha, meerderjarige dochter van Mozes Gompers, overleden en Sara de Solla, zonder beroep, wonende te Antwerpen, ter andere zijde.......

Zie ook http://worldconnect.rootsweb.com, waar zijn overlijdensdatum is gevonden.

Israel is eerder getrouwd in Amsterdam op woensdag 31 oktober 1883, op 17-jarige leeftijd met BETJE KOORT (21 jaar oud), geboren in Amsterdam op vrijdag 2 mei 1862, overleden op dinsdag 13 januari 1903, 40 jaar en 256 dagen oud, dochter van SAMUEL KOORT en MIRJAM NUNES VAS.

6 ELISABETH GOMPERS, geboren in Amsterdam op woensdag 29 september 1869, volgt onder III-c.

7 ISAAC GOMPERS, geboren in Amsterdam op vrijdag 20 oktober 1871.


III-a ROSETTA GOMPERS, geboren in Amsterdam op vrijdag 6 augustus 1858, wonende aldaar, overleden aldaar op woensdag 30 mei 1917, 58 jaar en 297 dagen oud, dochter van MOZES LEVIE GOMPERS, en SARA DE SOLLA (II).

Rosette is 3 weken eerder geboren dan dat haar ouders Moses Gompers en Sara de Solla in ondertrouw zijn gegaan. Maar tijdens dat huwelijk is Rosette de Solla erkend en geecht. Dan heet zij Rosette Gompers.

Op haar overlijdensakte staat de naam van haar man en ook de namen van twee van haar zonen die haar overlijden hebben aangegeven: Maurits Casutto, 27 jaar, kantoorbediende en Louis Juda Casutto, diamantbewerker, 24 jaar, beiden wonende alhier.


Rosetta is getrouwd in Amsterdam op woensdag 18 juni 1879, op 20-jarige leeftijd met JUDA CASSUTTO (23 jaar oud), horlogemaker, geboren in Amsterdam op donderdag 27 december 1855, overleden aldaar op woensdag 3 januari 1923, 67 jaar en 7 dagen oud, zoon van EPHRAIM CASSUTTO en SARA MARCUS ROGGELAAR.

De geboorte- en overlijdensdatum is afkomstig van de Gezinskaart van Juda Cassutto en Rosetta Gompers.

Uit de huwlijksakte 12-26 van 18.6.1879: JUDA CASSUTO, horlogemaker, geboren en wonende alhier, oud 23 jaren, meerderjarige zoon van Ephraim Cassuto, diamant- slijper, en Sara Marcus Roggelaar, wonende alhier, ter ene zijde en ROSETTE GOMPERS, zonder beroep, geboren en wonend alhier, oud 20 jaren, minderjarige dochter van Mozes Gompers, diamantslijper en Sara de Solla, wonend alhier, ter andere zijde

Uit dit huwelijk:

1 WELLSHAPED SON/WELGESCHAPEN ZOON CASSUTO, geboren in Amsterdam op zaterdag 21 september 1889.

Uit de geboorteadvertentie 23900 van deze zoon, die NIET in In Memoriam voorkomt, wat er op duidt dat hij waarschijnlijk al voor de oorlog moet zijn overleden:
Voorspoedig bevallen van een Welgeschapen ZOON ROSETTE GOMPERS, geliefde echtgenote van J.E.Cassuto. Amsterdam, 21 September 1889.

III-b MARIANNE GOMPERS, geboren in Amsterdam op maandag 8 december 1862, overleden aldaar op zaterdag 22 november 1941, 78 jaar en 349 dagen oud, dochter van MOZES LEVIE GOMPERS, en SARA DE SOLLA (II).

Uit de overlijdensakte 13-3V dd 24.11.1941: Op 22.11.1941 is overleden in de Gemeente Amsterdam MARINANNE GOMPERS, oud 78 jaar, weduwe van Wolf Salomon Lek, eerder weduwe van Joseph van Aalten, dochter van Mozes Gompers en Sara de Solla, beiden overleden.
De aangifte van overlijden is gedaan door Salomon van Aalten, kunstschilder, oud 52 jaar, wonende alhier.

Marianne was gehuwd (1) met JOSEPH VAN AALTEN, geboren in Arnhem op zaterdag 10 december 1859, overleden voor 1904, hoogstens 45 jaar oud, zoon van JACOB VAN AALTEN en GEERTRUIDA BROMET.

See among others email Melville Goldbaum 16.1.2004 - descendants of Simon Jacob Simons van Aalten.

Uit dit huwelijk:

1 SALOMON VAN AALTEN, kunstschilder, geboren in het jaar 1889, wonende in Amsterdam.

Salomon heeft het overlijden van Marianne Gomperts aangegeven op 24.11.1941. Zeer waarschijnlijk is Salomon een zoon uit het 1e huwelijk van Marianne met Joseph van Aalten.

Marianne is getrouwd in Antwerpen op dinsdag 17 mei 1904, op 41-jarige leeftijd (2) met WOLF SALOMON LEK (66 jaar oud), diamond polisher, geboren in Purmerend op dinsdag 15 augustus 1837, wonende in Islington London in 1881, overleden in Amsterdam op maandag 21 oktober 1918, 81 jaar en 67 dagen oud, zoon van SALOMON WOLF LEK en HELENA WOLF.

See email Melville Goldbaum 16.1.2004 - descendants of Salomon Wolf Lek.
In de 1881 Census blijkt de familie geregistreerd te staan met de naam LACK en ook nog LAKE. Zij woonden St. Paul's Road, Islington London.

Wolf is eerder getrouwd in Amsterdam op woensdag 23 december 1857, op 20-jarige leeftijd met VOGEL KALMAN DUINKERK (22 jaar oud), geboren in Amsterdam op donderdag 19 maart 1835, dochter van KALMAN ABRAHAM DUINKERK en VROUWTJE VAN OESTEREN.


III-c ELISABETH GOMPERS, geboren in Amsterdam op woensdag 29 september 1869, dochter van MOZES LEVIE GOMPERS, en SARA DE SOLLA (II).

Elisabeth was gehuwd met MOZES CASSUTTO, diamantslijper, geboren in Amsterdam op zaterdag 23 februari 1867.

Mozes Cassutto als echtgenoot van Elisabeth Gompers gevonden op de Gezinskaart in het GAA.

Uit dit huwelijk:

1 SARA CASSUTTO, geboren in Antwerpen op donderdag 23 april 1896.

Dit overzicht is gemaakt op donderdag 9 juni 2005 met Haza-Data 7.2f door Ernest J.L.Gompers

  home of Rob Cassuto
family main page| name page | documents | pedigrees | photo galleries | sitemap