home    parasja vd week    columns    essays    witzen    links     contact

Rob Cassuto


a fathomless knowing blue as a soul, travelling space
searches for landing
and having landed
dies from being born
left with a mouth sealed
but for a delayed stammering
RC

weblog
parasja vd week

Iedere week een commentaar van Rob Cassuto op het bijbelhoofdstuk van de week, in de joodse traditie parasja of sidra van de week genoemd. We zijn begonnen met een nieuwe leescyclus. Het boek Beresjiet/Genesis is weer aan de orde.
Parasjat Noach Beresjiet/Genesis
6:9-11:32
Over bakstenen en digits
Er zijn in de geschiedenis van de mensen verscheidene kardinale technische ontdekkingen gedaan, die diep ingrijpende invloed hadden op maatschappij en samenleving, een invloed, die - als men de toenemende complexiteit, die het gevolg was van die ontdekkingen positief bekijkt - vooruitgang betekende.
Lees verder

naar alle commentaren


 

 
   
 
 

Man musz Geduld haben,
gegen das Ungeloeste im Herzen,
und versuchen die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Buecher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wen man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmaehlich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.

R.M. Rilke