home    parasja vd week    columns    essays    witzen    links     contact

Rob Cassuto


a fathomless knowing blue as a soul, travelling space
searches for landing
and having landed
dies from being born
left with a mouth sealed
but for a delayed stammering
RC

weblog

parasja vd week

Iedere week een commentaar van Rob Cassuto op het bijbelhoofdstuk van de week, in de joodse traditie parasja of sidra van de week genoemd. We zijn begonnen in het derde boek van de Tora, Wajikra/Leviticus. waarin nu de tabernakel is voltooid wordt beschreven welke offers zijn geboden, hoe ze moeten worden gebracht en welke andere regels de mensen in de omgang met elkaar in acht moeten worden genomen. In de commentaren wordt de relevantie bekeken, die deze regels nog voor ons kunnen hebben.

Parasjat Sjemini Wajikra/Leviticus Wajikra 9:1 - 12:1
Fanatisme en verontschuldiging
Nadat Mosjee zeven dagen lang Aharon en zijn vier zonen heeft voorbereid op hun priestertaak en geïnstrueerd heeft over de te brengen offers breekt de achtste dag aan jom ha-sjemini - , de grote dag, dat de vijf mannen ter inwijding van de tabernakel de eerste offers gaan brengen.
 Lees verder

naar alle commentaren


 

 
   
 
 

Man musz Geduld haben,
gegen das Ungeloeste im Herzen,
und versuchen die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Buecher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wen man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmaehlich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.

R.M. Rilke