home    parasja vd week    columns    essays    witzen    links     contact

Rob Cassuto


a fathomless knowing blue as a soul, travelling space
searches for landing
and having landed
dies from being born
left with a mouth sealed
but for a delayed stammering
RC

weblog
parasja vd week

Iedere week een commentaar van Rob Cassuto op het bijbelhoofdstuk van de week, in de joodse traditie parasja of sidra van de week genoemd. We zijn begonnen in het vierde boek van de Tora, Bamidbar/Numeri waarin de Israelieten het kampement bij Sinaj opbreken en hun woestijnreis van een kleine veertig jaar maken en na vele wederwaardigheden aanlanden bij de rivier de Jordaan.

Parasjat Korach Bamidbar/Numeri 16:118:32
Een dwaze en een wijze vrouw  

In deze parasja lezen we over wat tijdens de veertigjarige woestijntocht wel de meest ernstige betwisting heeft betekend van de autoriteit van Mosjee en Aharon. Vier vooraanstaande mannen treden in de volksvergadering naar voren met een ernstige aanklacht, Korach van de stam van Levi. Datan, Aviram en On van de stam van Reöeven, die gelegerd is naast de clan van Kohatieten in het zuiden van het kamp. Wee de kwaadwilligen en hun buren, roept Rasji . Lees verder

naar alle commentaren


 

 
   
 
 

Man musz Geduld haben,
gegen das Ungeloeste im Herzen,
und versuchen die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Buecher, die in einer sehr fremden Sprache
geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wen man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmaehlich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.

R.M. Rilke