,

sidrot / parasjot

home | poetry| essays | columns | familyhumour | links |


Vele moderne en oude bijbelcommentatoren hebben hun commentaren op de Tora geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat die week in de synagoge wordt gelezen, de 'parasja van de week'; en iedere week worden er weer nieuwe commentaren gepubliceerd. In de Tora heten die weekhoofdstukken 'parasha' of 'sidra'; ze staan in de kolom hieronder genoemd.
Bescheiden voeg ik mij - een beetje als goedwillende amateur - in het grote leger van deze commentatoren.
Steeds zal ik daarbij ernaar streven een eigen interpretatie of een persoonlijke noot toe te voegen. Dit alles vormt een goede aanleiding om de bijbel - speciaal dus de Tora - eindelijk eens goed, met respect voor de traditie, maar toch met nieuwe ogen te lezen. Als je wil, doe mee...

weekly parsha : Tradition is to deliver commentaries on the Tora chapter of the week and a host of ancient and modern scholars have done so. I humbly dare to add my own share. This all to give myself an occasion and create a discipline to regularly close-read the Tora, with respect for tradition as well as with new eyes. If you like join me! The language, alas, is Dutch


alle parshiot/sidrot commentaren (van de meeste parshiot zijn meerdere commentaren voorhanden!):

Bereshiet/Genesis

Bereshiet

Noach
Lech lecha
Wajera
Chajé Sarah
Toldot
Wajetsé
Wajishlach
Wajeshev
Mikéts
Wajigash
Wajechi

Shemot/Exodus

Shemot
Wa’era
Bo
Jitro
Besjalach
Misjpatim
Teroema
Tetsavé
Ki Tisa
Wajakheel-Pekoedé

Wajikra/Leviticus

Wajikra

Tsav

Sjemini
Tazria-Metsora
Acharé mot
Kedosjim
Emor
Behar
Bechoekotai


Bemidbar/Numeri

Bemidbar
Naso
Beha'alotcha
Shelach lecha
Korach
Choekat
Balak
pinchas
Matot
Mas'é


Dewariem/Deutero-
nomium

Dewariem

Wa'etchanan
Ekev
Re'é
Shoftiem
Ki tetsé
Ki tavo
Nitsaviem-Wajelech
ha'azinoe
Jom Kipoer

Hoge feestdagen
We zot ha-beracha

lijst sidrot 5779