,

              Publicaties

home
| poetry| essays | columns | familyhumour | links |


Publicaties

Commentaren van Rob Cassuto op de vijf boeken van de Tora:

REIZEN DOOR DE TORA,
deel 1, van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus,
Nu verkrijgbaar bij Stichting PaRDeS, Mastix Press in de reguliere boekhandel en Bol.com voor 20,00 euro

REIZEN DOOR DE TORA, deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
Nu verkrijgbaar bij Stichting PaRDeS, Mastix Press in de reguliere boekhandel en Bol.com voor 20,00 euro

Illustraties  Lille Dresden 
omslag
Vele Joodse commentatoren op de bijbel hebben in alle eeuwen commentaren op de Tora (de eerste vijf boeken van de Tanach, de ‘ Joodse Bijbel', is ongeveer het ‘Oude Testament') geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat iedere week in de synagoge wordt gelezen. In de Tora heten die weekhoofdstukken 'parasja' of 'sidra', Iedere week worden er nog steeds overal ter wereld op websites en in periodieken weer nieuwe commentaren gepubliceerd. Rob Cassuto heeft zich in het grote leger van deze commentatoren gevoegd.  De aanleiding voor deze stukjes was zijn eigen behoefte de Tora met enige discipline en in meer detail te bestuderen, met nieuwe ogen en tegelijk respect voor de Joodse traditie. Een selectie uit afgelopen jaren legt hij aan de lezer voor, in toegankelijke bewoording geschreven stukkens, voor iedere week één of twee. Daarbij heeft hij getracht een eigen interpretatie of een persoonlijke noot toe te voegen. Lezing van deze bundeling vormt een goede aanleiding voor de in Jodendom geïnteresseerde student om kennis te maken met de bijbel - speciaal dus de Tora – vanuit de (zijn) joodse optiek. Misschien opent dat wel verrassende perspectieven. Als je wil, studeer met hem mee!


 Illustraties  Lille Dresden 


cover boekOVER LEVER, een man kijkt na ruim dertig jaar terug op zijn jaren zestig van de vorige eeuw, novelle        

Daar issie dan: de novelle 'Overlever. Uitgegeven in eigen beheer en momenteel te bestellen
Een oude man ligt in een Belgisch ziekenhuis. Een paar dagen terug heeft hij een nieuwe lever gekregen, zijn lever eigen was na jaren van hepatitis c helemaal versleten.

Lees de eerste bladzijden


INDIE-SCHEVENINGEN-INDONESIE
      
de tocht van een gezin door de veertiger jaren van de 20e eeuw Het boek is momenteel weer verkrijgbaar!
Bij Bol.com voor 19,50. Bestel

Het boek 'INDIE-SCHEVENINGEN-INDONESIE' speelt in de jaren veertig van de vorige eeuw, grotendeels in toenmalig Ned. Indië,en gaat over mijn ouders Max Cassuto en Puck Cassuto-Van Zuiden - geboren en getogen in een seculier joods gezin - en hun kinderen. meer info

   
  Houd mij op de hoogte van de publicaties
voornaam
achternaam
E-mail
straat en huisnummer
postcode
plaatsnaam
 
eventuele opmerking
   
Na versturen popt een ingevulde email op, klik dan op verzenden