,

sidrot / parasjot

home | poetry| essays | columns | familyhumour | links |


De parasja van de week
Vele moderne en oude bijbelcommentatoren hebben hun commentaren op de Tora geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat die week in de synagoge wordt gelezen uit de Tora, de eerste vijf boeken van de "Joodse bijbel', de Tanach, plm het Oude Testament. In de Tora heten die weekhoofdstukken 'parasha' of 'sidra'; ze staan in de kolom hieronder genoemd. Iedere week worden er weer nieuwe commentaren gepubliceerd. Beroemde geleerden hebben vanaf de middeleeuwen commentaren op de parsjiot van de week geschreven en gepubliceerd. Bescheiden voeg ik mij - een beetje als goedwillende amateur - in het grote leger van deze commentatoren.

Een deel van mijn commentaren zijn gebundeld in het boek REIZEN DOOR DE TORA,Commentaren van Rob Cassuto op de vijf boeken van de Tora:
deel 1, van het Begin naar de Berg, Genesis en Exodus,
deel 2, Van de Berg naar de Rivier, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
verkrijgbaar bij Bol.com voor 17,50 euro per deel Lees meer


De haftara
Ook ben ik begonnen met het commentaar op de haftarot (enkelvoud 'haftara') die in de sjoeldienst volgen op de wekelijkse Toravoorlezing. De haftara is doorgaans korter dan de voorlezing uit de Tora en omvat hooguit 2 hoofdstukken, die meestal ontleend zijn aan de Nevi'iem, de Profeten (van Jozua tot Malachi), het tweede deel van Tanach.Voor de commentaren op de haftara van de week is een speciale haftara-pagina gereserveerd.

Steeds zal ik ernaar streven een eigen interpretatie of een persoonlijke noot toe te voegen. Dit alles vormt een goede aanleiding om de bijbel - speciaal dus de Tora - eindelijk eens goed, met respect voor de traditie, maar toch met nieuwe ogen te lezen. Als je wil, doe mee...

Weekly parsha : Tradition is to deliver commentaries on the Tora chapter of the week and a host of ancient and modern scholars have done so. I humbly dare to add my own share. This all to give myself an occasion and create a discipline to regularly close-read the Tora, with respect for tradition as well as with new eyes. If you like join me! The language, alas, is Dutch. For the haftarah (additional reading from the Prophets go to the special haftarah page


Alle parsjiot/sidrot commentaren (van de meeste parsjiot zijn meerdere commentaren voorhanden!):

Beresjiet/Genesis

Beresjiet
Noach
Lech lecha
Wajera
Chajee Sara
Toldot
Wajetsee
Wajisjlach
Wajesjev
Mikeets
Wajigasj
Wajechi

Sjemot/Exodus

Sjemot
Wa’era
Bo
Jitro
Besjalach
Misjpatim
Teroema
Tetsawee
Ki Tisa
Wajakheel-Pekoedee


Wajikra/Leviticus

Wajikra

Tsav

Sjemini
Tazria-Metsora
Acharee Mot-Kedosjim
Emor
Behar
Bechoekotai


Bemidbar/Numeri

Bemidbar
Naso
Beha'alotcha
Sjelach lecha
Korach
Choekat
Balak
Pinchas
Matot
Mas'é


Devariem/Deutero-
nomium

Devariem

Waetchanan
Ekev
Re'ee

Sjoftiem
Ki tetsee
Ki tavo
Nitsaviem-Wajelech
Ha'azinoe
We zot ha-beracha

lijst sidrot 5783