website for the descendants of the Dutch Cassuto's

family photo gallery
family main page| name page | documents | pedigrees | photo galleries | sitemap
The roaring forties
Some pictures from the Max and Puck Cassuto family in the forties: they married in december 1939, went to the then Dutch Indies, lived through the Pacific war and the concentration camps, were united in Holland with the rest of the family.
View also earlier pictures fromthe years 20 and specially 30 of the 20th century, most taken in Holland; for the years of Ies and Lien Cassuto, parents of Max, in Indonesia view those 'Indian' pages

Max Cassuto and bride Puck December 23, 1939, before the town hall in The Hague
(behind them the bride maids, the sisters Wies and Mary Houthuysen Kerrebokm, best friends of Puck)


On their way to the Dutch East Indies, then still a colony of The Netherlands, on board of the M.S Johan van Oldebarnevelt, many things were organised to provide for a good time, above a Bal masqué, look for Max and Puck.
first months the newly weds stayed in Batavia (now Jakarta), where Max had his first job with the Dutch colonial administration (agrarian affairs). There he was one of the first who learned about the invasion of the Netherlands by the Germans. (view Max's report about this and
his telegram to his parents). The house was Java street 70aMax pledges his oath a a reservist officer in the army. The picture is from July 1941.
He was conscripted in July 1940 and had to work hard to finish his training; he writes about it in his letters, in which he reports to his parents in 1945; (view this part, it is also included below:)

training as a reservist officer
2 Juli 40 ben ik voor mijn opleiding naar Bandoeng gegaan. De eerste 2 maanden hebben we gelogeerd bij de van Z. in afwachting van een huis en om financieel wat op adem te komen. We kregen n.l. in het peperdure Batavia na aftrek van voorschot en belastingen ongeveer 160 gulden in handen. Het paviljoenhuis op den Javaweg kostte ƒ 55, 2 bedienden ƒ 25. Dus je begrijpt dat de grootste zuinigheid geboden was. Uitgaan deden we dan ook niet. Bovendien had ik voor mijn werk een auto noodig en slaagden we bijzonder met een 2de handsche Austin, een zeer zuinig karretje, waar ik dat jaar in Bandoeng zeer veel plezier van had. Begin September trokken we in ons huis in de Willemstraat in Bandoeng, niet zoo'n chicque buurt, maar als militiesoldaat heb je geen stand op te houden en was het heel dichtbij de van Zuidens.
Over mijn dienstplichttijd wil ik kort zijn. Het was me niet zoo'n prettigen tijd voor mij, die al zoo oud was. Hard werken, veel studeeren op echt schoolsche manier. Het grootste deel van mijn opleiding bestond uit jonge jongens van 18 en 19, die hun uiterste best deden om op de KMA te komen, zoodat ik om als oudere niet een al te gek figuur te slaan hard moest blokken. [ read further ]


birth of Robbert Cassuto, February 1941 in Bandung,
eldest son and first born.

from Max's report:
Maar een groot voordeel was het om in Bandoeng te zijn, vooral voor Puck die Robbie verwachtte. Ze heeft zich al dien tijd uitstekend gevoeld. Merkwaardig was dat toen de dokter haar 12 Febr. 41 onderzocht zei dat het nog minstens 14 dagen zou duren eer de kleine zou komen. Maar de dag daarop 's middags om 5 uur zei Puck, dat het zoover was. Ik ben toen, zenuwachtig, naar den van Z. gehold en heb den dokter opgebeld, die spreekuur had. Toen ik hem eindelijk aan de telefoon had, kalmeerde hij me en zei dat hij na 't spreekuur zou komen. Ik kon merken, dat hij dacht, dat Puck loos alarm maakte.
[ further reading from Max report ]

 

 

 

 

The end of June 1941 Max's miltary training was finished and he was appointed in the administration of a district west of Bandung, Tjiandjoer. (now: Tjianjur)
from Max's report:
Eind Juni 41 zwaaide ik als vaandrig af en hoorde ik dat ik in Tjiandjoer geplaatst was. Eind Juli werd ik benoemd tot 2de Lt. Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn. Het is een klein plaatsje, 69 km van Bandoeng en 29 km van Soekaboemi. Het is een regentschap van de residentie Buitenzorg (now: Bogor). Het strekt zich uit van de Poentjak tot voorbij Tjirandjang en in 't Zuiden tot de zee.
Het is een rijk regentschap met 66 ondernemingen. [ further reading ]


 

 

 

 

 

 

 

On this picture, taken in Tjianjur, we see father (in law) Albert van Zuiden, Max, Puck holding baby Rob.

Extreme left the pet dog Beertje ("little bear").
He had a very special place in the heart of Max. In his last years he very often talked about the two dogs, who figured in his family life, Beertje and Tjoepi (from the years 1949-1951); they were symbols of the happy periods in his life.
[ more about the
last sign of life of Beertje ]


Little Rob with Amat, the faithful indonesian servant who served Puck's parents Albert and Betsy van Zuiden, who decided just before the war in Europe to visit their daughter and thus had to stay in Indonesia for an undetermined time just to be imprisonned in the concentration camps on Java, maybe in the last ressort a better fate then being in the hands of the Germans.
Amat served later also Max and Puck to the last possible minute when the concentration camp in Bandung was closed.

Then the war came also to the Dutch East Indies.
Extensive reports may be read on the documents pages,

for example
the letters from Max and
the reports of Puck.

View also the pictures of documents of those times on
the silent witness pages.

pictures above are taken in november 1945 in Bandung, We see
Puck, Robbie and Albert van Zuiden, all three had been imprisonned on the isle of Java and liberated in August 1945, though diffcult times were yet to follow.

Left a picture of Max, nov. 45, then just liberated from the Japanese slave laborer camps in Burma and Thailand.
Mark the traces of hardships endured.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Below a pic from January 1946, reunion of Max, Puck and Robbie, descibed in this document page as follows:
Calcutta 7 Januari 45 (46)

Lieve Vader en Moeder, Ernest, George,
't Ongelooflijke is waar geworden. Puckje en Robbie zijn hier aangekomen, den 4den Januari.
Ik zond jullie gisteren een telegram. Het is alles erg merkwaardig gegaan. Overste Pik en ik belden de laatste dagen altijd het vliegveld op om te informeeren of ze aangekomen waren. [ read more ]


reunited!

May 1946 Max, Puck and Rob returned to Holland and were reunited with parents Ies and Lien, who survived the war by going into hiding. Ies and Lien rented after the war the house on the 86 Badhuisweg, Scheveningen, The Hague, which was to become also the residence of Max and family, soon to encompass also little Ab (Nov. 1946) and Irene (August 1948)

above: the greater family Cassuto just reunited after the war, 1946, in front of the
Badhuisweg 86, Scheveningen (above them the windows of Ies, Opa's study)
from left to right: Puck, Max, Caroline (Lien, Oma), Rob, Ernest, George, Ies (Opa)

Below: two pics of Ab in the front yard of the Badhuisweg house, one with mother PuckAnd here the two proud grandmothers with Ab, left Betsy van Zuiden and right Lien Cassuto, in front of the Badhuisweg house, which so to see badly needed a paint